中药材新闻 | 中药材行情 | 中药材企业 | 中药材饮片 | 中药材百科 | 企业门户 | 产业互联网
您好,欢迎来到中药材网! 请登录免费注册加入
首页 > 选药材 > 木贼
【出处】出自《嘉佑本草》:木贼得牛角鳃、麝香,治休息痢历久不差。得禹余粮、当归、穹穷,疗崩中赤白。得槐鹅、桑耳,肠风下血服之效。又与槐子、枳实相宜,主痔疾出血。

【拼音名】Mù Zéi

【英文名】Common Scouring Rush Herb, Herb of Common Scouring Rush, Herb of Dutch Rushes, Herb of Rough Horsetail, Herb of Scouring Rush

【别名】木贼草、锉草、节节草、节骨草、响草、接骨叶、笔杆草、笔筒草、擦草、无心草、笔头草、笔管草

【来源】
药材基源:为木贼科植物木贼的全草。
拉丁植物动物矿物名:Hippochaete hiemale(L.)Borher[Equisetum hiemale L.]
采收和储藏:夏、秋采收,割取地上部分,洗净,晒干。

【原形态】木贼,多年生草本,高50cm以上。根茎短,黑色,匍匐,节上长出密集成轮生的黑褐色根。茎丛生,坚硬,直立不分枝,圆筒形,直径4-8mm,有关节状节,节间中空,茎表面有20-30条纵肋棱,每棱有两列小疣状突起。叶退化成鳞片状,基部合生成筒状的鞘,鞘长6-10mm,基部有1暗褐色的圈,上部淡灰色,先端有多数棕褐色细齿状裂片,裂片披针状锥形,先端长,锐尖,背部中央有1浅沟,裂片早落,仅在茎先端及幼茎上者不脱落。孢子囊穗生于茎顶,长圆形,长1-1.5cm,先端具暗褐色的小尖头,由许多轮状排列的六角形盾状孢子叶构成,沿孢子叶的边缘生数个胞子囊,孢子囊大形。孢子多数,同型,圆球形,有2条丝状弹丝,十字形着生,卷绕在孢子上,遇水即弹开,以便繁殖。孢子囊穗6-8月间抽出。

【生境分布】
生态环境:生于山坡林下阴湿处、河岸湿地、溪边。有时也生于杂草地。
资源分布:分布于东北、华北、西北、华中、西南。

【栽培】
1.生物学特性 木贼喜潮湿,生于山坡、河岸湿地,喜直射阳光。
2.栽培技术 孢子繁殖:采下孢子后立即播于土壤表面,稍覆土保持湿度。分茎繁殖:将根茎切成3-6cm长的节段,栽于土壤中,覆土4-5cm,常浇水,很易生根成活。

【性状】
1.性状鉴定 茎长管状,平直,长20-60cm,直径2-6mm,节明显,节间长2.5-9cm,无分枝。表面灰绿色或黄绿色,有纵棱20-30条,棱上有多数细小光亮的疣状突起,有粗糙感。节处有鞘状叶。鞘筒基部和鞘齿棕黑色,中部淡黄色。体轻,质脆,易折断,断面中空,周边有多数圆形小空腔。气微,味甘、淡、微涩,嚼之有砂粒感。
2.显微鉴别 茎横切面:类圆形或略扁。表皮细胞1列,外表面角质化,有疣状突起,沟内有2列凹陷的气孔,保卫细胞表面观呈长半圆形,表面有放射纹理。表皮内方为皮层厚壁组织,呈楔形伸入皮层薄壁组织中,每棱间有一空腔,内皮层内外2列,外列呈波状环形,内列呈圆环形,均可见明显凯氏点。维管束外韧型,排列在2列内皮层之间,位于外列内皮层的波状凸起内侧,与棱角相对,维管束内侧有一束内腔。内皮层内方为髓薄壁细胞,扁缩,中央为髓腔。

【化学成份】地上部分含挥发油,其中有机酸为琥珀酸(succinic acid),延胡索酸(fumaric acid),戊二酸甲酸(glutaric acid methyl ester),对羟基苯甲酸(p-hydroxybenzoic acid),间羟基苯甲酸(m-hydroxybenzoic acid),阿魏酸(ferulic acid),香草酸(vanillic acid),咖啡酸(caffeic acid),对甲氧基桂皮酸(p-methoxycinnamic acid),间甲氧基桂皮酸(m-methoxycinnamic acid)。又含黄酮甙类:山柰酸-3,7-双葡萄糖甙(kaempferol-3,7-diglucoside),山柰酚-3-葡萄糖-7-葡萄糖甙(kaempferol-3-diglucoside-7-glucoside),山柰酚-3-葡萄糖-7-双葡萄糖甙(kaempferol-3-glucoside-7-diglucoside),棉花皮异甙(gossypitrin),草棉甙(herbacetrin),蜀葵甙元-3-双葡萄糖甙-8-葡萄糖甙[herbacetin-3-β-D-(2-O-β-D-glucopyranosidoglucopyranoside)-8-β-D-glucopyranoside],棉花皮素-3-双葡萄糖甙-8-葡萄糖甙[gossypetin-3-β-D-(2-Oβ-D-glucopyranosidoglucopyranoside)-8-β-D-glucopyranoside]。另含生物碱:犬问荆碱(palustrine),及微量烟碱(nicotine),香草醛(vanillin),对羟基苯甲醛(p-hydroxybenzaldehyde),葡萄糖(glucose),果糖(fructose),及磷、硅、鞣质、皂甙等。

【药理作用】
木贼所含的硅酸盐和鞣质有收敛作用,从而对于接触部位,有消炎,止血作用。同属植物E.ArvenseL.全草有利尿作用;临床上曾用以治糖尿病,但动物实验未能证实。牲畜食木贼及木贼属植物可引起中毒,症状有四肢无力、共济失调、转身困难,牲畜活动时产生震颤及肌肉强直,脉博弱而频,四肢发冷,血液化学分析表明维生素B缺乏,用大量维生素B有解毒作用。
1.对心血管的作用:木贼醇提液能增加离体豚鼠心脏冠脉流量。0.2ml/kg(100%提取液)静脉注射对垂体后叶素引起的T波升高和心率减慢有一定的对抗和缓冲作用。木贼醇提物10-15g/kg腹腔注射或20g/kg十二指肠给药,对麻醉猫有持久的降压作用。降压强度和维持时间与剂量有一定的相关性。并能对抗组胺收缩血管作用,对切断脊髓的猫仍有降压作用,故认为其降压部位的外周性的。对家兔离体血管有明显扩张作用。
2.其它作用:阿魏酸有抑制血小板聚集及释放的作用在动物实验中有镇静、抗惊厥作用,其半数致死量(mg/kg),小鼠腹腔注射为946,大鼠灌胃为3000。毒性表现为共济失调,肌肉强直及四肢发冷。血液分析表明维生素B缺乏,用大量维生素B治疗可恢复正常。

【鉴别】1.取本品粉末4g,加甲醇10ml,温浸10min,滤过。取滤液1ml,加2%三氯化铁试剂1滴,溶液显蓝色至蓝黑色。(检查鞣质)2.取本品2g,加甲醇10ml,温浸1h,滤过。取滤液1ml,加10%α-萘酚乙醇溶液1-2滴,摇匀,沿管壁加浓硫酸0.5ml,接触面显紫红色。(检查糖)3.取本品粉末2g,加甲醇20ml,温浸1h,滤过。取滤液1ml,加镁粉少量与浓盐酸3滴,显紫红色。(检查黄酮)4.薄层色谱 取本品粉末10g,置索氏提取器中,加甲醇70ml,回流提取4h,回收甲醇至少量,作为供试品溶液;另取阿魏酸为对照品。取供试品溶液10μl及对]照品溶液适量,点样于同一硅胶G(青岛)薄层板上(105℃活化1h),以正丁醇-乙酸-水(4:1:5)的上层液展开,喷以2%三氯化铝乙醇,晾干后置紫外光灯(254nm)下观察。供试品色谱中,在与对照品色谱的相应位置上,显相同颜色的荧光斑点。

【炮制】洗净,稍润,剪去根部,切段,晾干。

【性味】甘苦;平;无毒

【归经】肺;肝;胆经

【功能主治】疏风清热;凉血止血;明目退翳。主风热目赤;目生云翳;迎风流泪;肠风下血;痔血;血痢;妇人月水不断;脱肛

【用法用量】内服:煎汤,3-10g;或入丸、散。外用:适量,研末撒敷。

【注意】气血虚者慎服。

【各家论述】
1.《纲目》:木贼,与麻黄同形同性,故亦能发汗解肌,升散火郁风湿,治眼目诸血疾也。
2.《本草经疏》:木贼草,首主目疾,及退翳膜,益肝胆而明目也。其主积块、疗肠风、止痢,及妇人月水不断、崩中赤白、痔疾出血者,皆入血益肝胆之功,肝藏血故也。
3.《本经逢原》:木贼专主眼目风热,暴翳,止泪,取发散肝肺风邪也。
4.《本草求真》:木贼,书云形质有类麻黄,升散亦颇相似,但此气不辛热,且入足少阳胆、足厥阴肝,能于二经血分驱散风热,使血上通于目,故为去翳明目要剂,初非麻黄味辛性燥,专开在卫腠理而使身汗大出也。是以疝痛脱肛,肠风痔漏,赤痢崩带,诸血等症,审其果因风热而成者,得此则痛止肛收,肠固血止,而无不治之症矣。至其去翳明目,功虽有类谷精,能驾甘菊,但谷精则去星障,甘菊则止调和血药,于障全不能退,此则能去翳障也。然气血亏损,则用谷精、木贼去障,又当兼以芍药、熟地,滋补肝肾,使目得血能视。若徒用此二味退障,则即加以当归补助,亦恐气味辛散,非其所宜。
5.《本草正义》:木贼,治疗肝胆木邪横逆诸病,能消目翳,破积滞,皆消磨有余之用也。然则为目科要药者,固不仅取其克木,能磨擦障翳,亦含有疏风、泄化湿热、升散郁火诸义。其治喉痹、血痢、泻血、血痔、血崩、月事淋漓、疝气等证,固皆气滞血瘀,肝郁不疏为病,疏泄窒滞,升散郁热,兼以伐肝木之横,而顺其条达之性,木贼之用,尽于此矣。要知克削之力甚强,即治下血、血痢、血崩、血痔诸症,皆惟有余之体为宜,苟其气虚,皆当审慎,而血痢、便血、崩中及月事淋沥诸病,则气虚血不能摄者为多,尤不可不知所顾忌也。
6.《嘉佑本草》:主目疾,退翳膜。又消积块,益肝胆,明目,疗肠风,止痢及妇人月水不断。
7.《纲目》:解肌,止泪,止血,去风湿,疝痛,大肠脱肛。
8.《本草正》:发汗,解肌。治伤寒、疟疾。去风湿,散火邪。
9.《王揪药解》:平疮疡肿硬,吐风狂痰涎。治痈疽瘰疬,疔毒,疖肿,汗斑,粉渣,崩中亦白诸证。

【摘录】《中华本草》《中药大辞典》
木贼资讯更多>>
木贼行情更多>>
木贼求购更多>>
木贼 → 药材铺列表
各种冷背药材,常用药材,饮片,药材打粉,种类丰富,欢迎来电或在线咨询 一公斤一包装中药饮片,电话:15130247856 真草堂中药材饮片欢迎您的光临 不管您买多少都享有批发价格。 供应中药材 ,中药饮片 ,冷背
我公司主要经营:冷背药材,常用药材,名贵药材,中药饮片,花草茶,中药超细粉等等 联系电话 15130247856 中药材批发哪里质量有保证?真草堂!中草药哪里货源有保障?真草堂!中药饮片哪里批发价格低?真草堂!
长期经营各种冷背药材,常用药材,饮片,药材打粉,种类丰富,欢迎来电或在线咨询 一公斤一包装中药饮片,电话:15130247856 真草堂中药材饮片欢迎您的光临 不管您买多少都享有批发价格。 供应中药材 ,中药饮片 ,
安徽亳州真源堂药业有限责任公司处于亳州中药材交易中心正门西侧,是一家专业经营新类冷货、背货中药材及提取物的经营单位。该公司的服务宗旨:“质量第一、信誉至上、诚信为本。” 主营范围奇花异草及稀
本人长期从事中药材经营工作,文明经商,礼貌待人是本人经商的理念,诚信经营,童叟无欺是我做人的宗旨。多年来,在各位药界同仁的帮助和支持下,我的生意愈来愈大,向全国各地寻求买主,量大从优,欢迎惠顾!。多年
长年经营东北地产中草药,威灵仙、龙胆草、淫阳藿、细辛、五味子、苍术、白头翁、白鲜皮、柴胡、大力子、玉竹、升麻、寄生、草乌、黄柏、丁香叶、大青叶、板兰根、北豆根、木贼等.可代收龙胆草、威灵仙、淫羊藿等
我们始终坚持“信誉至上,客户至上”的经营理念,不断的探索,不断的寻求新的目标。承诺以最优的质量、最低的价格、最好的服务来回报新老朋友对我们的厚爱!在激烈的市场竞争中,公司将利用雄厚的经济实力
主营贵州和广西二大产地的地产药材,有自己的产地前沿为支撑,品多质优价格合理。主要经营有,全草羊角叶大货十吨,无枝全叶羊角叶,细梗多叶银花屯,土茵陈,药厂白石苇十吨以上,选货红石苇,无根淡竹叶,青绿田基
本草药行常年经营各种中草药,以诚信经营为理念,口碑良好。除主要经营的中草药外也可代购、代销药材。本草药行严格把好商品的质量关,价格关。顾客可以货比三家,我们相信诚心的服务和上乘的质量一定能赢得您的青睐
湖州珍露生物制品有限公司座落在浙江省北部的太湖南岸,东濒上海,南靠杭州,西枕天目,北连苏、锡、常,京杭运河、湖盐公路穿境而过,水陆交通便利,地理环境优越,山青水秀,人杰地灵 。本公司专业从事生产、加工
总数: 12   页次: 1/2   1 2

在线
客服

在线客服服务时间:8:00-17:00

客服
热线

024-83959308
网站服务热线

生意
名片

微营销
拥有自己的手机名片

顶部